top of page
גיל איזנברג תמונה

אודות

משרדי מעניק שירותים משפטיים מגוונים באיכות גבוהה ומעמיד לרשות לקוחותיו ניסיון וקבלות משמעותיות שנצברו ב-20 שנה.


בבסיס גישתי המקצועית עומדת תפיסה הרואה בכל לקוח יחידה עצמאית, בעלת מבנה, אילוצים וצרכים ייחודיים, שהטיפול בו נתפר למידותיו;

הטיפול בכל לקוח ולקוח, בערכאות ומחוץ להן, נעשה תוך חשיבה מחוץ לקופסא החותרת באופן מתמיד לפתרונות יצירתיים מיטביים לשם השגת תוצאות;


החל מעסקת הנדל"ן ה"פשוטה" ביותר, המשך בייצוג נישומים בנושאי ותכנוני מס מורכבים בכל הערכאות (מס הכנסה, מס שבח וכיו"ב), המשך בהפחתת תשלומי חובה בסכומים של עשרות ואף מאות מיליוני ₪ ללקוח, עבור בעריכת ייפוי כוח מתמשך או בצוואה ו"כלה" בייצוג בתובענות ייצוגיות בנושאי מס ובנושאים צרכניים וחברתיים בעלי שווי כספי משמעותי. אך לא רק. 
 

ה'אני מאמין' שלי הוא שאין לקוח "רגיל" ואין מקרה "דומה" למשנהו, שאין תחליף לא לקפדנות וגם לא לירידה סיזיפית לפרטים; אני לא מאמין בקיצורי דרך או בפתרונות קסם. 
 

מקצועיות, מחוייבות ללקוח והשגת תוצאות - הם הנרות שלרגליי.

bottom of page