top of page

הלבנת הון

money laundring

הלבנת הון

  • יצוג בחקירות, בדיונים בפקיד שומה ותחנות מע”מ, במשטרה, בפרקליטות ובבתי משפט;

  • שחרור חשבונות בנק מהקפאה בחקירות הנוגעות להלבנות הון;

  • ביטול חילוטים שנעשו בחקירות הנוגעות להלבנת הון; 

  • הקטנה וביטול עיצומים כספיים, לרבות הגשת ערעור לבית המשפט;

  • ייצוג בהליכי תפיסה וחילוט רכוש;

  • ייצוג בהליכים הפליליים והאזרחיים בעבירות המקור, עבירות המס ועבירות הלבנות הון;

  • ייצוג בהליכי גילוי מרצון ו/או בהעברת הון זר לישראל ובקבלת חסינות מפני עבירות מס;

bottom of page